Home

Strandlinjekarta sgu

Kartor - SG

SGU arbetar kontinuerligt med att skapa tredimensionella geologiska modeller för att tolka och visualisera berg, jord och vatten på djupet. Modeller samt diverse annan information presenteras i en 3D-visare. Innehållet är under ständig utveckling. Genvägar till tjänsterna Högsta kustlinjen. Högsta kustlinjen, HK, visar den högsta nivån i terrängen där strandmärken från det hav, eller de stadier av Östersjön, som täckte delar av landet vid inlandsisens försvinnande, påträffas. Högsta kustlinjen varierar i hela landet. De högsta nivåerna, cirka 289 meter ovan dagens yta, finns i Ångermanland

Produktbeskrivning 1(7) Fastställd datum Dokumentversion 2019-02-28 1.2 Kontakt: kundservice@sgu.se PRODUKT: STRANDEROSION, KUST Kort information om produkte Våra data i visnings­tjänster (WMS) Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren. Du kan använda tjänsterna för att titta på och. Strandlinjekarta (7000 BC) beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. Utredningsområdet markerat. Grå linje anger dagens kustlinje. 7 4. Annica Ramström framför ett av röjningsrösena inom objekt 3 före undersökning. Foto. 8 5 Utsnitt ur strandlinjekarta från SGU som visar strandlinjen 2000 år f. Kr.Kartan visar att stora delar av de flacka jordbruksmarkerna vid Gottröra, Rimbo och Skederid låg under vatten. Först under äldre bronsålder, den tid då människor blev bofasta och jordbruket

Högsta kustlinjen - SG

Strandlinjekarta 6000 år sedan. Kartan visar att Fågelbacken låg under vatten vid denna tid. Den röda cirkeln visar platsens ungefärliga position. Karta hämtad från SGU. Figur 8. Strandlinjekarta 6000 år sedan. Kartan visar Fågelbackens avstånd till det neolitiska fastlandet Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Medgivande: Dnr 30-1495/2003. Nyköping 2004 ISSN 1402-9650. Innehåll Utgångspunkter 5 Bakgrund Syfte Museet som regional aktör 8 Arkeologisk verksamhet Kompeten Den äldre strandlinjen har erhållits från en strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. Strandlinjerna är kantiga på grund av att den digitala höjddatabanken, med nivåangina punkter var 50:e meter, används som grunddata av SGU. Detta innebär också att strandlinjekarta Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Medgivande: Dnr 30-1692/2004. Nyköping 2013 ISSN 1402-9650. Innehåll Utgångspunkt 5 Syfte och metod 5 Syfte Metod Landskap 5 Natur Kultur Beskrivning av den särskilda utredningen

Kartstudierna inleddes med en genomgång av jordartskartor och strandlinjekarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning) följt av en genomgång av historiska kartor vid LM (Lantmäteriets digitala arkiv). En stor mängd historiska kartor analyserades då Slagsta östra tegelbruk har genomgått många ombyggnadsfaser och haft olika ägar Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Medgivande: Dnr 30-1495/2003. Nyköping 2005 ISSN 1402-9650. Innehåll Utgångspunkt 5 Syfte och metod 5 Syfte Metod Landskap 5 Natur Kultur Beskrivning av den särskilda utredningen Från SGU:s kartgenerator inhämtades en strandlinjekarta som visar havsnivån kring Sköllersta för 6000 år sedan. Figur 4. Schakt 1 från nordöst. I förgrunden syns ett nord-sydligt löpandes dike. Foto Mats Nelson. Figur 5. Schakt 2 från väster. I schaktet syn

Strandlinjekarta från SGU. Det finns en problematik i tolkningen av de här platserna. Rör det sig om boplatser eller skall platserna istället ses som fångstplatser eller lokaler där rituella sammankomster har ägt rum SGU:s strandlinjekarta över området mellan Almunge och Gunsta, platsen för förundersökningsområdena är markerat med blå ring. Kartan visar i blått vattennivån för 3000 år sedan, nuvarande vattendrag är markerat i vitt. Ett fjärdsystem löpte under mellerst Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Medgivande: Dnr 30-1495/2003 & 30-1692/2004. Nyköping 2013 ISSN 1402-9650. Innehåll. Utgångspunkt 5. Tidigare undersökningar. Syfte och metod 7. Syfte. Metod Publik verksamhet Figur 3. Ett urval av mesolitiska lokaler som omnämns i texten har markerats på SGU:s strandlinjekarta för 8000 BP, Södermanland och Stockholms län. Skala 1:800 000. 1 Ändebol 2 Glysamon 3 Eklundshov 4 Kyrktorp 9d 5 Lisseläng 2 6 Lässmyran 2 7 Lässmyran 1 8 Forskningsparken 9 Albyberg 10 Norr Enby 11 Hagnest jordarter (SGU). Det förekommer även flera våtmarks-områden som i de flesta fall angränsar till, alternativt har förbidelser med den stora Hammartorpsmossen, belägen strax utanför utredningsområdet i öster. I den södra delen finns en öppen dalsänka med lerjord (SGU), som i dag utgörs av öppen gräsbesvuxen mark, me

Våra data i visnings­tjänster (WMS) - SG

 1. FIGUR 7. Undersökningsområdet markerat på en strandlinjekarta utifrån SGU:s strandlinjemodell där mörkblått motsvarar vatten ca 550 f Kr och ljusblått ca.. Öland. Artefakterna., Stockholm: Royal Acad. of. Letters, History and Antiquities. Dunér, J. & Vinberg, A. 2006. Barva - 2000 år vid Mäla- rens södra strand
 2. Illustrationen baseras bland annat på en strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Medgivande: Dnr 30-238. Strandlinjekartan har redigerats
 3. Figur 2. Utredningsområdet med omgivande landskap som det gestaltade sig omkring 5000 BP Strandlinjekarta med fornsyöar beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. C) Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Medgivande. Dar 30-1495/2003 Utredningsom- rådet ar utmarkerat samt länsgränsen mellan Stockholms- och Södermanlands län
 4. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:8 Norvik arbetsväg I kanten av en gropkeramisk boplats Arkeologisk förundersökning Fornlämning Nynäshamn 63
 5. Strandlinjekarta beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Medgivande: Dnr 30-1495/2003 & 30-1692/2004. Nyköping 2009. ISSN 1402-9650. Innehåll. Utgångspunkt 5. Tidigare undersökningar. Syfte och metod 7. Syfte. Metod

sau rapport 2009:11 5 1. Inledning Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har på upp-drag av Länsstyrelsen i Stockholms län (dnr 431-08-31360 SGU:s jordartskarta samt en terrängmodell baserad på LiDAR-data har använts för att identi-fiera lägen lämpliga för framför allt stenåldersboplatser (fig. 6). De historiska kartor som har stu-derats visar att utredningsområdet framförallt använts som hag-/utmark och åkermark. Markan-vändningen är i det stora hela densamma idag

Kommer 12 000 Års Utveckling Fortsätta

 1. Vecka 20 - KMM
 2. 519 Södra Öland Terrängkartan : 1:50000 PDF
 3. Kilakastalen - Sörmlands museu
 4. EO
 • Simona Ahrnstedt boktips.
 • Gesundheitsamt Chemnitz Stellenangebote.
 • Die 6 Schwäne Drehort.
 • Mat table icon.
 • Vidarekoppla till Röstbrevlåda Telia.
 • Ridhandboken.
 • Är framstående.
 • Daimler Expat Gehalt.
 • Hur lång tid tar en bipolär utredning.
 • Märkischer Sonntag Eberswalde.
 • Stockholm School of Economics Bachelor.
 • Stockholmsuniversitet se.
 • Khyber Pakhtunkhwa in Urdu.
 • Chaga side effects.
 • Gruppboende Huskvarna.
 • SC Freiburg.
 • Gothaer Privathaftpflicht Kündigungsfrist.
 • Magis Vela chair.
 • Talja med block synonym.
 • Berner Sennen blandras.
 • Allergener betyder.
 • Polemiskt utfall.
 • Time of flight mass Spectrometry calculation.
 • Free Visa card.
 • Trainer Oberliga Gehalt.
 • Di Trader.
 • Lunch take away Umeå.
 • Wochenlanges Schweigen nach Streit.
 • BankID certifikat.
 • 1996 Corvette black.
 • Siberian husky valp Blocket.
 • Besiktning blinkers backspegel.
 • Cancerforskning finansiering.
 • Meisterbäcker glutenfrei.
 • Snickers White limited edition.
 • Bästa kriminalroman.
 • Asp net pagination.
 • Team leader lön.
 • Marockanskt fat.
 • Weight Falcon 9.
 • 33 Bis rue des Lombards 75001 Paris.