Home

Karelska dragonregementet

Karelska dragonskvadronen (1724 - 1734) Karelska dragonregementet (1735 - 1743) Karelska dragonkåren (1743 - 1809) Historik. Karelska kavalleriregementet räknar sitt ursprung från år 1632 då det sattes upp under namnet Viborgs läns kavalleriregemente. Det blev indelt på 1680-talet i Viborgs och Nyslotts län Karelska dragonregementet: Euräpä kompani : 1719-Karelska dragonregementet: Euräpä kompani : 1721-Karelska dragonregementet: Förste majorens skvadron : 1781-Karelska dragonregementet Nationell Arkivdatabas. Serie - Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria. Förvaras: Riksarkive Karelska dragonregementet bildades 1735 av Karelska dragonskvadronen.Efter freden i Åbo 1743 förlorades ytterligare landområden till Ryssland, bl.a. delar av Kymmenegårds län. Regementet förlorade nu större delen av sitt återstående rekryteringsområde

Karelska kavalleriregementet (1632 - 1809) - Riksarkivet

Sökning: Karelska dragonregementet - Riksarkivet - Sök i

 1. Regementet härstammar från Karelska ryttarna, uppsatta 1618. Uppsatt 1632 som Viborgs läns kavalleriregemente och blev på 1690-talet indelt. I 1634 års regeringsform benämns regementet som Karelens ryttare i Viborgs och Nyslotts län. Regementet överfördes våren 1700 till Livland och kom där att ingå i Wellingks avdelning
 2. Skånska dragonregementet (K 6) var ett kavalleriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1676-1709 och 1709-1927. Förbandsledningen var förlagd i Ystads garnison i Ystad
 3. Volontär vid Savolaks regemente 1768-01-03. Sergeant vid karelska dragonregementet 1774-09-01. Kornett vid karelska dragonregementet 1779-07-08. Löjtnant 1787-05-30. Stabskapten 1795-04-07. Död ogift 1800-11-14 på Sokkala. Han bevistade finska kriget 1788 och 1789 samt blev fången vid Kyrö 1789-06-11
 4. Karelska brigaden upprätthåller traditionerna för Viborgs läns kavalleriregemente, som stundtals var förlagt i Viborg. Årsdagen för Karelska brigaden är den 6 maj, då Gustav II Adolf gav order just denna dag 1618 om att den finska militären skulle rustas upp och där bland annat regementet Karelska ryttarna grundades
 5. Uppsatt 1704 genom värvning med 150 man ur Verdiska dragonregementet som stam. Resten värvades i Bremen, Pommern, Livland och Kurland. Förbandet sattes upp med 600 man men utökades 1707 till 1000. Ingick i den kungliga armén. Fånget efter Poltava 1709. Återuppsattes ej. Dückers, eller Preussiska dragonregementet (1000 man
 6. Överste för karelska dragonregementet 1669-11-23. Död 1676-12-04 i slaget vid Lund. Gift med Helena von Strassburg, dotter av ryttmästaren Joakim von Strassburg och Margareta Nassokin. Barn: Herman Johan. Överste. Död 1708. Se Tab. 2. Otto Reinhold. Kornett vid karelska kavalleriregementet 1678. Löjtnant vid karelska kavalleriregementet 1681-06-11

Karelska dragonregementet - Riksarkivet - Sök i arkive

 1. Volontär vid karelska dragonregementet 1766. Korpral därst. 1770-12-18 och vid livgardet till häst 1773. Sergeant därst. 1774-02-02. Avsked s. åä. 27/5. Åter korpral vid karelska dragonregementet s. å. Kornett därst. 1775-12-13 löjtnant 1776-07-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1791-04-24
 2. Karelska dragonregementet: Ämnesordnade handlingar, SE/KrA/0450/F I...: Mötes- och besiktningsrulla 1768; Besiktningsrulla 1779 & 1780; Approbationsmönsterrullor 1782-1783, 1784 & 1786; Besiktningsrulla 1788-1789; Avlöningsrullor 1792, 1794, 1797 & 1801; Avmönstringsrullor 1809 Karelska dragonkåren & Karelska dragonregmentet / Savolaxbrigaden. Värvätyt v. 1668. I.kompp
 3. Fänrik vid karelska dragonregementet 1741-10-19 och vid Björneborgs regemente 1742-04-12. Sekundlöjtnant vid Björneborgs regemente 1742-04-27. Premiärlöjtnant 1745-10-02. Kapten 1748-07-09 Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern och introducerad 1756 under nr 1976
 4. Militär: Volontär vid karelska dragonregementet 1779-06-23. Kornett på extra stat därst 1781-04-04. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1792-08-10. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid Tav..
 5. Ingress. Ättens ursprung är osäkert. Äldste kände stamfadern är ryttmästaren Per Groth (nämnd 1618 och 1625) boende i Livland. Hans son, majoren vid Karelska dragonregementet, sedermera överstelöjtnanten Niels Persson Groot (1631-1703), adlades 1677 4/1 i Huvudkvarteret i Bälteberga i Skåne av konung Karl XI med namnet Grootenfelt
 6. Johan August utnämndes efter freden i Värälä till överstlöjtnant och sekundchef för karelska dragonregementet samt blev 1795 generaladjutant, överste i armén 1799 och transporterad till överste och chef för Savolax fältjägareregemente 1803. Med det finska kriget 1808 öppnade sig en ny och lysande bana

Rustmästare vid karelska dragonregementet. Död före 1720. Barn: Vendela. Gift med bokhållaren Johan Jernelius. TAB 3. Henrik Johan (son av Mårten Brass, adlad Brase, Tab. 1). Förare vid Keksholms läns infanteriregemente 1687-08-01. Volontär vid livgardet 1694. Kornett vid karelska dragonregementet 1695-11-13 Karelska dragonregementet bildades 1735 i Sverige av Karelska dragonskvadronen.Efter freden i Åbo 1743 förlorades ytterligare landområden till Ryssland, blandannat delar av Kymmenegårds län. Regementet förlorade nu större delen av sitt återstående rekryteringsområde

Militärt förband Karelska dragonkåren. Alternative names Karelska dragonskvadronen (1724-1735) Karelska dragonregementet (1735-1743) Karelska dragonkåren (1743-1775) Karelska lätta dragonkåren (1775-1809) DigitaltMuseum Search in «Karelska dragonkåren» Accession 1997; Deposition från namn Livrustkammaren; Created with Sketch i Jockas 27.7. 1794 i trånsjuka, dotter till kvartermästaren vid Karelska dragonregementet Göran Harlin och Maria Reisner. Barn (f. i Jockas, flere av dem nämnes i Sukukirja med orätta föräldrar): Johan, f. 19.12. 1756. Torpare i Järvenpää efter sin far. Mjölnare. D. i Jockas 12.6. 1808. - G. c Karelska dragonkåren (1743-1780) Karelska dragonregementet (1735-1743) Karelska dragonskvadronen (1724-1735) Konungens värvade husarregemente (1859-1860) Kronprinsens husarregemente (1822-1859, 1882-1927) Livhusarregementet (1793-1797) Livregementet till häst (1667-1791) Livregementets dragonkår (1815-1893 Karelska dragonkåren (1743-1780) Karelska dragonregementet (1735-1743) Karelska dragonskvadronen (1724-1735) Karelska kavalleriregementet; Konungens värvade husarregemente (1859-1860) Kronprinsens husarregemente (1822-1859, 1882-1927) Kunglig Majestäts drabanter (1675-1821) Kungliga jägarkåren till häst; Livgardet till häs

Karelska dragonregementet - Rilpedi

Ryttmästare vid karelska dragonregementet s. å. 24/12. Major 1677-07-21. Död 1692 på sitt boställe Tuusmäki i Rantasalmi socken och begraven i Heinola kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med sin broders svägerska Margareta de la Motte, som levde 1676, dotter av majoren Carl de la Motte, och Gertrud von Engelhard Han visar att i såväl Livgardet som Livregementet och i Karelska dragonregementet stupade cirka 15 procent av soldaterna. Liknande siffror återfinns även bland officerarna, som vid denna tid vanligtvis stupade proportionerligt med de gemena soldaterna Ur finländsk synvinkel är det framför allt handlingar från Karelska dragonregementet och Savolaxbrigaden som är intressant. Brigaden leddes några år av Curt von Stedingk som var både.

Otto Johan var åtminstone från 1735 till 1741 trumslagare vid Lapvesi kompani av Karelska dragonregementet, men stannade efter fredsslutet på sin hemort, som blev avträdd till Ryssland. Enligt domboken för Luumäki ting 3.-11.3. 1741 hade han »strax efter nyåret år 1740» gift sig med Brita Homan , som var dotter till länsmannen i Luumäki Augustus Augustusson och Anna Palilius Fältväbel vid Karelska dragonregementet, Kvartermästare vid Jämtlands kavallerikompani 30/12 1740. Kornett 30/6 1742. Dog på Åsmundgården i LIt, som han innehade som militärboställe, 4/6 1761. (Jämten, Heimbygdas årsbok, Östersund 1965 sid. 58) Karelska dragonregementet : 1 inlägg 1 ämnen Senaste inlägg av Christel Sandell i Carl Grönqvist / sergean... skrivet 2018-02-11, 11:09 Karelska jägarkåren : 0 inlägg 0 ämnen Karl XII:s grenadjärbataljon : 0 inlägg 0 ämnen Konungens eget värvade regemente : 32 inlägg 12 ämnen Senaste inlägg av Markus Gunshag Vid mönstringen 1745 i Jämtlands dragonregemente, Jämtlands kavallerikompani sägs att Jonas antagits 1740-06-30 och är föravskedad från Karelska dragonregementet. I Karelska dragonregementets generalmönsterrulla, Nedre Savolax kompani för 1737, som finns hos Riksarkivet, sägs att hovslagaren Jonas Wallgren kommit från Stockholm 1727

Volontär vid Karelska lätta dragonregementet 12/3 1791, sergeant 18/6 1801, underlöjtnant vid Savolax fältjägareregementet 9/10 1804, löjtnant i armén 1/5 1810, transport till Nerike-Vermlands jägare bataljon 19/6 1810, stabslöjtnant vid Vermlands fältjägareregemente 3/3 1812, tygofficer på Gotland 27/8 1816, avsked med kaptens grad. vid Karelska dragonregementet 1741. Den ena som överstelöjtnant, den andra som kor-nett. Den senare var bror till den berömda Georg Magnus Sprengtporten. 9. GRIMSTEEN, JONAS & BOLIN, ANDREAS [respondent]. Discur-sus chorographicus de terris hyperboreis seu polo arctico vicinis, quem, ex C. Julii Solini Polyhist. cap Nämns vid Virmo ting 25.5.1674 och anklagades vid Nousis ting 3-5.10. s.å. för att ha kallat kronobefallningsmannens drängar »fogdekissor», men frikändes på grund av ungdom och oförstånd. Antogs i juli 1674 till korpral vid Karelska dragonregementet, rustmästare 1676 Som kornett vid Karelska dragonregementet (1775) fick han under befäl av Sprengtporten en för tiden modern militär utbildning. Studier Våren 1779 följde Jägerhorn med Sprengtporten till Preussen för att i Fredrik II:s armé lära sig utländsk krigskonst - Inför Hollola häradsrätt trädde 1744 kaptenen Albrecht Johan Closen och vidhandengav, det majoren av Karelska dragonregementet Christian Sahlo den 24 sistl. Martii hastigt med döden avgått. Och som han till sin efterlämnade fru välb

Gädda, Thomas - Ryttare i Karelska Dragonregimentet

Efter att Sverige och Ryssland slutit fred i Fredrikshamn i september 1809 fick von Döbeln i uppdrag att frigöra de finska styrkorna Savolax infanteriregemente, Savolax jägarregemente, Karelska jägarbataljonen, Karelska dragonregementet och norra Österbottens infanteribataljon från tjänsten S. utnämndes efter freden i Värelä till öfverstlöjtnant och sekundchef för karelska dragonregementet samt blef tillika 1795 generaladjutant af flygeln, öfverste i armén 1799 och transporterad till öfverste och chef för Savolaks fältjägareregemente 1803. Med kriget 1808 öppnade sig för S. en ny och lysande bana Karelska dragonregementet, två skvadroner och ett artillerikompani (uppsatt 1805) med åtta trepundiga kanoner, tillika med vargering uppgående till 3,484 man med 147 officerare. Brigaden stod sedan 1806 under befäl af öfversten grefve J. A. Cronstedt Johan blev överste vid Östgöta fördubblingskavalleri, Karelska dragonregementet och Nylands kavalleri. Som generalmajor var han med om slaget vid Narva år 1700 som chef för kavalleriet. Johan stupade i Narva den 20 november. Köpte den 24 september 1681 godset Eka i Lista sn (D) för 22.000 daler kopparmynt. Eka var granngård till Vargarn

Karelska kavalleriregementet: 312 ryttare : Upplands dragonregemente: 299 ryttare : Dragonregementet Schreiterfelt: 305 ryttare : Dragonregementet Albedyl: 497 ryttare : Kosacker? Huvuddelen stod här. Artilleri: 28 pjäser. Kaliber varierande från 16 till 2 pund Antagen som volontör 20.5.1714. 25.6.1715 avancerat till korpral under löjtnant Johan Nordberg vid Eurapä (Äyräpää) regementstab. Karelska Dragonregementet 1716. Korpral i Livkompaniets 2. korpralskap 1716. Korpral vid 1.korporalskapet i Livskompanin vid Karelska Dragonregementet 1719. Karelare. 25 år gammal, 8 år i armén, gift

1787 utnämndes han till major vid Karelska dragonregementet. Under kriget 1789 uppsatte S. en bataljon på 600 man. 1790 utnämndes han till öfverstelöjtnant och sekundchef för Karelska dragonregementet, 1795 till generaladjutant af flygeln, 1799 till öfverste i armén samt 1803 till öfverste och chef för Savolax' fältjägare Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset Savon rykmentti: uudempi ruotuj rjestelm 1695-1809 Savon rykmentti: p katselmukse

Kavalleri - Wiki-Rötte

dragoner 1797, transport till kornett utan lön vid Karelska dragonregementet 1800, ÖFVERSTLÖJTNANT PFR ADOLF MALMBORG f. 1737 d. 1797. << prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >> Den 26 september 1741 blev han kapten vid det karelska dragonregementet och deltog i kriget mot Ryssland. Han blev sårad och tillfångatagen, och tillbringade perioden fram till juli 1743 som krigsfånge på Kexholm i ryska Karelen vid Karelska dragonregementet. Under kriget 1789 uppsatte S. en bataljon på 600 man. 1790 utnämndes han till öfverstelöjtnant och sekundchef för Karelska dragonregementet, 1795 till generaladjutant af flygeln, 1799 till öfverste i armén samt 1803 till öfverste och chef för Savolaks' fältjägare. Avmönsterrullor Karelska dragonregementet Kavalleriet Muster-out rolls. Army inspection, approbation and muster-out rolls of the Karelian Finnish Dragoon Regiment. Time span: 1768-1809 Avmönsterrullor Livregementets dragoner Kavalleriet Army muster rolls of the Royal Dragoon Regiment (Uppsala, Stockholm, and part of Gävleborg counties.

1675 blev han fänrik vid Burghausens dragonregemente och deltog året efter i slaget vid Lund, där han skadades illa. D. 22/1 1677 blev han löjtnant vid karelska dragonregementet. Sedan blev han ryttmästare och fick så småningom majors avsked 1687 efter 33 års tjänst. Han hade då slagits i bl.a. Polen och Ryssland, förutom slaget vid. Ulrik Scheffer. Friherrliga ätten Scheffer. Friherrlig 1719. Utdöd 1799. Ulrik Scheffer föddes den 5 augusti 1716 som son till landshövding Peter Scheffer (59) och Helena Maria Ehrenstierna (32). Ulrik föddes troligen i Skaraborgs län, där hans far var landshövding från år 1716 och framåt. Han var lillebror till Carl Fredrik Scheffer

Livdragonregementet (1700-1721) - Wikipedi

Uppsatt 1679 med dragonregementet von Sydow som stam. En bataljon om 5 kompanier i Holsteinsk tjänst 1695 och den bataljonen erhöll 1698 namnet Hertiginnans Livbataljon. Bataljonen återgick i svensk tjänst 1711 och lades då som garnison i Stade. Fånget där 1712. Resterande kompanier (7 st) fånget i Stralsund 1715 Detta var upprinnelsen till det sedan så ryktbara, av B. värvade andra viborgska eller burghausenska dragonregementet, vars överste B. blev 1667 och bland vars officerare funnos flera B: s släktingar, vänner och grannar. I aug. 1665 voro redan 200 öde skattehemman upplåtna, men sedan gick värvningen långsammare Carl Johan Adlercreutz föddes på Kiala gård i Nyland i Finland den 27 april 1757 som son till Thomas Adlercreutz (24) och dennes hustru Hedvig Katarina Bartels (28). Krigstjänst. Redan vid tretton års ålder inträdde Adlercreutz i krigstjänst och visade i Gustav III:s ryska krig 1788-1790 ett ovanligt stort mod och tapperhet och efter.

Jacob Reinhold de Pont (Depong), född 18 september 1718 i Uppsala, död 4 maj 1788 på Lachtis gård i Somero socken, var en svensk-finsk industriman.. Jacob Reinhold de Pont var son till majoren vid Karelska dragonregementet Mårten Depong (Depont, de Pont). Han blev student i Åbo 1733 och åtnjöt även privatundervisning av Johan Wallenius. 1740 förordades han att utföra indelningen av. Johan blev verste vid stg ta f rdubblingskavalleri, Karelska dragonregementet och Nylands kavalleri. Som generalmajor var han med om slaget vid Narva r 1700 som chef f r kavalleriet. Johan stupade i Narva den 20 november. K pte den 24 september 1681 godset Eka i Lista sn (D) f r 22.000 daler kopparmynt Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset Karjalan rakuunarykmentti SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023//1103. Arkisto: Generalmönsterrullor. Lähdekoodi: SE/KrA/0023//110 Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now! Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu! This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs. 26 Savon rykmentti, lähdeluettelo, SVAR, SE/KrA/0023//1100, ruotulaitos, Pohjois-Sav

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset Karjalan rakuunarykmentti SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023//1105. Arkisto: Generalmönsterrullor. Lähdekoodi: SE/KrA/0023//110 Savon rykmentti, lähdeluettelo, SVAR, SE/KrA/0023//1099, ruotulaitos, Pohjois-Sav This is a list of Swedish regiments and other military units (divisions, brigades, battalions, companies) that have existed since the 16th century.Most formations have changed names several times during their existence. Listed here are commonly used names. Regiments were the highest organized organic units in the Swedish Army from the time of Gustavus Adolphus on to the Second World War

Viborgs läns kavalleriregemente – WikipediaEhrnrooth nr 1123 - Adelsvapen-WikiNylands dragoner
 • Samsung RR40M7165WW test.
 • Bombay Sapphire Gin.
 • Shia LaBeouf mother.
 • Schöne Bilder Hintergrund.
 • Sean Gares.
 • Frösvidal stall.
 • Masquerade Ball Attire Male.
 • Jean Paul Gaultier clothing.
 • Arlanda resa.
 • KappAhl policy.
 • Australian immigration new passport.
 • Buffalo Bills QB.
 • PHP create file if not exists.
 • Crème brulée Arla.
 • Funkis Inredning Vardagsrum.
 • Nukleotid nukleosid.
 • Nässelte ICA.
 • 90 konto administration.
 • League of Legends codes.
 • E45 motorväg.
 • Eon elförbrukning.
 • Minigolf Halmstad inomhus.
 • Lily Tomlin shows.
 • Kyckling lergryta kokosmjölk.
 • Änglamark lax.
 • Signifikant p värde.
 • Amedspor.
 • Loods Husvagnar.
 • UNIL emploi carrière.
 • Lil Peep Awful Things.
 • Pontiac Firebird 1994.
 • GoPro doesn t show up on PC.
 • Beautiful games PS4.
 • Sensodyne SLS.
 • Lunch Torshälla.
 • Monaco Transfermarkt.
 • Tips köpa bostadsrätt.
 • Stroke TIA.
 • SOS Pizzeria Öjebyn.
 • Arbetsrätten Sigeman.
 • Leipzig Handball Frauen.